La xinxa Halyomorpha halys és un insecte hemípter d'origen asiàtic (nadiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees). És una plaga molt polífaga que afecta arbres ornamentals, fruiters, cultius hortícoles, conreus extensius i d’altres. Les nimfes s’alimenten de fulles, tiges i fruits, i els adults...

Amb l’objectiu d’impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests...

L’informe Impactos y riesgos derivados del cambio climàtico presenta els principals impactes del canvi climàtic en diferents sectors i sistemes naturals i que tenen caràcter prioritari per el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) Informe "Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España"...