Agricultura crea un Comitè Tècnic per fer front de manera conjunta a la plaga del bernat marbrejat

La xinxa Halyomorpha halys és un insecte hemípter d’origen asiàtic (nadiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees). És una plaga molt polífaga que afecta arbres ornamentals, fruiters, cultius hortícoles, conreus extensius i d’altres. Les nimfes s’alimenten de fulles, tiges i fruits, i els adults dels fruits. Les fulles afectades poden presentar deformacions i àrees necròtiques. En fruits, produeixen petites taques necròtiques, forats i decoloracions, i causen deformacions.

Més informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Publica un comentari