Font: Departament de Territori i Sostenibilitat DOGC núm. 8017 de 5/12/2019 - Publicació de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona...

L'edició d'aquest any es tractarà l’aprofitament de la biomassa com a font d’energia. Es realitzaran dues conferències: Divendres 12 d’abril - Biomassa, boscos i canvi climàtic - Anna Sanitjas Olea, enginyera forestal de l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona. Divendres 26 d’abril - Instal·lacions d’aprofitament...