Des de la Diputació de Barcelona han elaborat aquesta eina per valorar l’adaptació al Canvi Climàtic dels espais verds urbans, que valora aspectes ambientals i socials i també econòmics a través de 30 indicadors, que no només consideren allò fàcilment quantificable, sinó també aspectes subjectius...

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser detectada per primer cop a França l’any 2004 i l’any 2012 a Catalunya. La seva presència causa importants impactes negatius sobre l’apicultura, també depreda espècies d’invertebrats autòctons i produeix efectes sobre la salut pública, pel risc derivat de les proximitat dels vespers a activitats humanes i a la població, creant percepció d’inseguretat.