S'ha presentat la nova Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes, elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tracta d’un document que s’adreça a les administracions del món local i comarcal perquè hi facin aportacions i suggeriments atenent a les seves...

Es subvencionarà: la compra de vehicles d’energies alternatives; les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, els sistemes de préstec de bicicletes elèctriques; i la implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball. Publicada la convocatòria d'ajuts en el DOGC núm. 8226 de 16/09/2020 Plana web d'ICAEN Més Informació:...

L’ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Reby han posat en marxa , una flota de bicicletes i patinets elèctrics la missió́ dels quals és conèixer la qualitat de l'aire de la ciutat. A partir d'avui, i com a prova pilot, Terrassa és...