Editen una nova guia de planificació de l’entorn urbà per reduir accidents de vianants i ciclistes

S’ha presentat la nova Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes, elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tracta d’un document que s’adreça a les administracions del món local i comarcal perquè hi facin aportacions i suggeriments atenent a les seves necessitats concretes.

La Guia estableix un conjunt de pautes al voltant de les actuacions en infraestructures i equipaments en àrees urbanes necessàries per minimitzar accidents de vianants i ciclistes. L’objectiu és que es converteixi en un document de referència per als professionals vinculats a l’arquitectura, l’enginyeria i la planificació urbana, i per a les administracions territorials i a l’hora de dissenyar l’espai urbà amb criteris sostenibles que prioritzin la seguretat.

Publica un comentari