Subvencions en règim de concurrència competitiva a les organitzacions no lucratives (ONL), destinades a executar accions de conservació, millora i restauració del patrimoni natural. Conceptes subvencionables: - Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics. - Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia. - Actuacions de...

Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que...

Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa «Del pla a l’acció» per als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes, destinades al finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el Pla d’Acció...

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i associacions de propietaris forestals de la província de Girona dins del programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal. Publicat al BOP núm. 243 de 210 de...