El conjunt de làmines constituirà una guia divulgativa a l'abast del conjunt de la ciutadania que ajudarà a conèixer molt millor aquesta espècie, prevenir-ne els possibles impactes i riscos i orientar la gestió local de la problemàtica que genera la presència de vespa asiàtica als...

Es tracta d'una presentació virtual (vídeo, àudio, textos i imatges fixes) en la que s'expliquen les característiques del mosquit, el seu cicle vital, els punts habituals de cria i les maneres d'evitar que es reprodueixi. Es posa especial èmfasi en les pautes a seguir per evitar que...