La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) publica una sèrie de guies amb la voluntat de fer públics els criteris de prevenció i control de la contaminació acústica i lumínica que s’utilitzen en el procediment d’intervenció ambiental que porta a terme, per...

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s'han simplificat els models d'Ordenança de Soroll de manera que tota la metodologia queda referida als annexos del Decret 176/2009. Més informacióTONE PIQUE CAP SLEEVE POLO woolrich sale outlet You can rely to use for...

Aquest treball se centra en l'estudi del soroll produït durant la recollida de la fracció resta dels residus municipals, atès que és la fracció que es recull amb una freqüència més elevada i generalment de nit, i es fa a partir de 80 mesures realitzades a...