Informació pública dels mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris

Al DOGC núm. 8245 de 13.10.2020 surt publicat Anunci d’informació pública dels mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de Catalunya, 2017-2022

El termini per formular observacions és des del 14 d’octubre fins el 13 de novembre de 2020.

 

Publica un comentari