Mesures de repermeabilització ecològica a través de l'eix viari Llagostera-Palafrugell...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...