El present procés de selecció s’efectua per crear una borsa de treball de Tècnic Mitjà/na (A2) per la Secció de Medi Ambient, per poder cobrir possibles vacants de caràcter temporal mitjançant contractacions o nomenaments temporals per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva del lloc de...

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha obert convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició dels processos selectius per a la creació de diverses borses de treball en les categories d’auxiliar d’administració general, educador/a social i tècnic/a en medi ambient per ocupar els diversos llocs...