Anunci d’informació pública del projecte del Decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada

El catàleg divideix les espècies amenaçades en dues subcategories: “En perill” (85 espècies), amb un  major risc, i “vulnerables” (178 espècies), amb risc a mig termini. Tot i que totes les espècies amenaçades són també protegides, la catalogació com a amenaçada implica un grau de protecció superior. D’aquesta forma, obliga l’administració a realitzar actuacions per afavorir-les, reduint el seu grau d’amenaça prioritzant els recursos per a la seva conservació.

El termini d’informació pública és fins el 30 de setembre

Més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari