Sessió de retorn dels resultats de la coordinació dels espais fluvials amb gorgs hiperfreqüentats en el marc del Pla de Serveis 2022

La Fundació Emys ha exposat la tasca que s’ha dut a terme durant l’estiu 2022 en la coordinació dels gorgs hiperfreqüentats, els resultats i anàlisi de les pressions, freqüentació i enquestes als visitants realitzades. S’ha fet una aproximació global als resultats per veure la comparativa i fer una lectura del global dels espais.

 

Presentació 23 de desembre de 2022

Gravació de la sessió

Publica un comentari