Finalitza el període de sol·licituds dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de març de 2023 la Resolució ACC/812/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 674696).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023, corresponents a l’annex 8, per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries les entitats descrites a la base 2 de l’Annex 1 (Bases comunes a les línies d’ajut establertes en l’article 1 de l’Ordre) establertes a l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril.

 

QUANTIA

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 400.000,00 euros. Els imports seran distribuïts de la manera següent:

Reforestacions: 260.000,00 euros.

Producció de tòfona: 70.000,00 euros.

Producció de pinyó: 70.000,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és d’ un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Date

14|04|23

Time

All Day

Publica un comentari