Una guia per incorporar la quantificació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle en els contractes públics

L’art. 145.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic preveu l’adjudicació dels contractes basada en la millor relació qualitat-preu, incloent-hi aspectes ambientals vinculats a l’objecte del contracte. Entre les característiques de qualitat ambiental a valorar la llei esmenta, entre d’altres, la reducció del nivell d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, mesures d’estalvi i eficiència energètica o l’ús d’energies renovables durant l’execució del contracte.

Per aquest motiu, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat publiquen aquesta guia amb l’objectiu de fer un pas endavant en la incorporació del càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades als contractes públics, utilitzant l’eina de comptabilització d’emissions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic com a mètode de referència.

Guia per la quantificació d’emissions de GEH en els contractes públics

 

Publica un comentari