Un Pla d’Ambientalització enfront la crisi climàtica, principal repte de l’Ajuntament de Palafrugell per assolir els objectius de l’agenda 2030

L’Ajuntament de Palafrugell ha començat a treballar en l’Agenda 2030 i l’impuls dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, el primer que s’ha fet ha estat una diagnosi per avaluar el grau d’implantació entre els projectes de l’ajuntament i l’encaix en els ODS.

El principal objectiu del Consistori és alinear les polítiques municipals en concordança amb els 17 ODS, els quals aborden grans reptes globals des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. L’Ajuntament compta amb un grup impulsor, el qual es va reunir la setmana passada, que s’encarrega d’identificar els objectius que s’apliquen a cadascun dels projectes municipals i els alinea dins d’un dels 17 grups.

També entre els principals objectius sorgits de la reflexió tècnica de les diferents àrees de l’Ajuntament hi ha el d’aprofitar la iniciativa de l’Agenda 2030 i els ODS per impulsar actuacions conjuntes que aprofundeixin a la transversalitat de la institució. Com per exemple les col·laboracions entre les àrees de l’Àmbit de Serveis a les Persones en les temàtiques que fan referència a la formació dels i les  joves del municipi. També s’ha decidit incidir de forma especial i des de tots els àmbits de l’Ajuntament en  l’eix Actuació ambiental i crisi climàtica.

Al mateix temps, també es treballarà per promoure actuacions a l’hora d’abordar els reptes de forma integral i crear valor compartit en totes i cadascuna de les accions planificades. Així com integrar l’Agenda 2030 en les polítiques municipals vinculant les diferents actuacions amb els ODS. Això passa per vincular els diferents plans i projectes existents amb els ODS corresponents. Un bon exemple actual de què es treballa en aquesta línia són les col·laboracions entre les àrees de Joventut, Benestar Social, IPEP i d’Educació en les temàtiques que fan referència a la formació dels i les  joves del municipi.

El consistori ha establert una metodologia de treball, la qual passa per  fer un seguiment del progrés en relació amb els objectius i les fites que s’han prioritzat, crear uns indicadors per monitoritzar el progrés en relació amb els objectius plantejats de forma periòdica i mantenir una sèrie de reunions entre els caps d’àrea per enfortir el treball transversal. La idea és impulsar plans i programes de mig i llarg recorregut alineats amb els ODS per evitar la realització d’accions aïllades i puntuals que no tenen continuïtat en el temps.

 

 

Més informació

Publica un comentari