Sessió formativa sobre la vespa asiàtica (Vespa velutina) i l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica (25/11/2022)

La vespa asiàtica es va detectar a l’Alt Empordà el 2012, per primer cop a Catalunya. Deu anys després de la seva arribada, aquesta espècie invasora s’ha anat expandint inexorablement pel territori català, tal i com ha passat en els10 països europeus que ha colonitzat fins ara. Al llarg d’aquest temps els coneixements, pautes i mètodes de gestió i seguiment han anat evolucionant.

La sessió s’ha focalitzat d’una banda en repassar breument aspectes bàsics vinculats als impactes, mètodes de control i protocols d’actuació i seguiment d’aquesta espècie invasora. Per l’altra a donar conèixer l’aplicació SITMUN-Vespa asiàtica i altres noves eines adreçades als ens locals per a registrar dades dels vespers de Vespa velutina i la gestió d’aquests.

Programa:
1. Generalitats sobre la vespa asiàtica i la seva gestió. Protocols d’actuacions i seguiment de la vespa asiàtica.

2. L’aplicació SITMUN Vespa asiàtica i noves eines associades:
Finalitats de l’aplicació.
Tràmits d’adhesió i accés a l’aplicació.
Estructura del SITMUN Vespa asiàtica.
Noves eines del SITMUN Vespa asiàtica: aplicació mòbil i visor de nius.
Dades recollides amb l’aplicació.

3. Torn obert de paraula.

El programa ha anat a càrrec dels tècnics de la Diputació de Girona, Gemma Peix, tècnica de promoció econòmica i Narcís Vicens, tècnic de patrimoni natural.

Presentació 25 de novembre de 2022
Gravació de la sessió

Publica un comentari