Quatre models possibles de ZBE per implantar a Girona abans de 2023

Tots els municipis de més de 50.000 habitants han de tenir Zona de Baixes Emissions amb restriccions de trànsit abans del 2023. A Catalunya són 23 poblacions, i Girona n’és una.

Hi obliga la llei espanyola de canvi climàtic amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha concretat com han de ser les ZBE en una guia, amb quatre models possibles: Nucli concret, d’anell, especial o puntual. Es poden combinar i cada ajuntament pot fer les adaptacions que cregui convenients.

 

Més informació

Publica un comentari