Prorrogat el termini d’execució de la convocatòria d’ajuts per a actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic d’ens locals

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha prorrogat el termini d’execució de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per part dels ens locals de Catalunya.

Aquest termini, inicialment previst per al 31 d’octubre de 2020, es prorroga fins al 30 de juny de 2021. A més, el Departament concedirà d’ofici als ens locals beneficiats una bestreta del 90% de l’import de la subvenció.

Més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Publica un comentari