Presentat un estudi per orientar la ubicació de les instal·lacions de producció d’energia renovable solar a les comarques gironines

La Diputació de Girona i la Universitat de Girona han impulsat l’informe, que estableix un protocol de criteris territorials com a punt de partida per delimitar les zones en sòl no urbanitzable aptes per al seu emplaçament.

Es conclou que al voltant de 15.400 hectàrees de la demarcació rebrien la qualificació d’«apte» o «molt apte», principalment a les comarques del Pla de l’Estany i l’Alt Empordà.

Més informació: Diputació de Girona

Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions de producció d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província de Girona. 

Publica un comentari