Presentacions: Jornada “Planejament i energies renovables”

Programa del 13 d’octubre de 2022

Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a un camp solar fotovoltaic

Modificació del planejament urbanístic per implantar energies renovables – Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

Presentació Maria Dolors Guàrdia, alcaldessa

Presentació Víctor Alegrí, arquitecte-urbanista

 

Gravació de la jornada

Publica un comentari