Obert període de consulta i informació pública de Projecte de Reial Decret …./2021 pel que s’aproven els plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marítimes espanyoles.

La Direcció General de la Costa i el Mar del MITERD, obre un període de consulta i informació pública, la proposta de Projecte de Reial Decret …/2021 pel que s’aproven els plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marítimes espanyoles, acompanyat de l’estudi ambiental estratègic, durant un període de 45 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci.

El període s’acabarà el 8 de setembre de 2021

Publicat al BOE núm. 161 de 7 de juliol de 2021

Més Informació: Direcció General de la Costa i el Mar del MITERD

Publica un comentari