Noves dades de petjada de carboni de la gestió de residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya calcula anualment la petjada de carboni del sector de la gestió dels residus municipals per tal d’obtenir informació rellevant per a la definició de polítiques públiques de canvi climàtic en el sector dels residus.

Aquest any, com a novetat, també s’ha desenvolupat una metodologia per al càlcul de la petjada de carboni de la gestió dels residus industrials i se n’ha calculat les dades de 2017 a 2020.

Tots dos informes estan ja disponibles:

 

Publica un comentari