L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica la versió 2022 de la Calculadora i la Guia per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH i la Calculadora d’emissions de GEH són dues eines amb múltiples utilitats, com per exemple, calcular de la petjada de carboni en organitzacions, estimar les emissions associades a una activitat, així com la reducció d’emissions que es pot esperar quan s’implanta una actuació de mitigació.

Ambdues segueixen les directrius de la ISO 14064-1 (versió 2018) quant a classificació de les emissions. Incorporen els últims factors d’emissió disponibles i diferents exemples il·lustratius per estimar les emissions de GEH associades a l’activitat d’una organització.

 

Més informació

 

Guies per al càlcul d’emissions de GEH

Calculadora d’emissions de GEH

Factor d’emissió de l’energia elèctrica: el mix elèctric

Publica un comentari