Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds. 2a. edició

La 2a edició del Llibre Blanc sobre el control de plagues en espais verds actualitza la informació tècnica i les noves disposicions normatives relacionades amb la prevenció i lluita contra les plagues i els tractaments fitosanitaris. També inclou una guia per a la comunicació d’avisos a la ciutadania de tractaments fitosanitaris en espais verds, aspecte molt important per evitar afectacions a les persones, especialment a la població més vulnerable com és el cas de les persones grans i les que pateixen sensibilitat química múltiple. En aquest sentit s’inclouen models de cartells per informar a la població.

La implementació de la Gestió Integrada de Plagues en els parcs i jardins es considera bàsic per aconseguir els objectius previstos de millora de la sanitat vegetal sense risc per a les persones i el medi ambient. Per aquest motiu, l’assessorament tècnic cobra una importància cabdal.

 

Llibre blanc

Publica un comentari