Llagostera se situa en un 83% de recollida selectiva durant el 2022

Llagostera ha tancat el 2022 amb un  83% de recollida selectiva, un 10,9% més que l’any anterior. Respecte al 2020, moment en què es van començar a implantar canvis en el sistema amb l’objectiu de millorar resultats, es constata un augment del 18% de selecció.

Es tracta d’unes molt bones dades que confirmen que les diferents actuacions impulsades per l’Àrea de Medi Ambient estan donant els fruits desitjats. En aquest sentit cal destacar, com a causa en l’important augment d’aquest any, la incorporació al sistema porta a porta de les urbanitzacions de la Canyera, Mata i Mont-Rei i els veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, Mata i Pocafarina. Així com l’entrada en funcionament del sistema de contenidors intel·ligents de les àrees de recollida a la resta de veïnats i a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona; i el nou sistema d’accés amb carnet a la deixalleria municipal. Amb aquests canvis, tota la recollida de residus de Llagostera compta amb sistema d’identificació d’usuaris i, gràcies a això, tota la ciutadania ja es pot veure beneficiada per les bonificacions a la taxa de residus.

Menys tones a l’abocador

Altres dades a destacar són la reducció en un 34,82% de la fracció rebuig, fet que suposa la reducció de 566 tones de residus que haurien acabat l’abocador de Solius, ara tancat, amb el cost econòmic i mediambiental que això suposa. Així mateix amb la implantació de la recollida porta a porta de la fracció vidre, ha suposat un augment de 41,81%.

Pel que fa a les altres fraccions respecte a l’any passat, la recollida selectiva de l’orgànica s’ha incrementat en un 6,03%, del paper en un 15,94% i dels envasos un 12,82%. Aquestes dades inclouen tant el porta a porta, domiciliari i de comerços, així com les àrees de contenidors i la deixalleria municipal.

 

 

Més informació

Publica un comentari