L’ajuntament de Girona signa un acord de custòdia fluvial

L’Ajuntament de Girona, l’Agència Catalana de l’Aigua, La Sorellona i el Consorci del Ter han signat un acord de custòdia fluvial amb l’objectiu de garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic dels rius del municipi. Es tracta d’una declaració d’intencions dels quatre organismes, que es comprometen a recuperar i millorar els valors naturals del Ter, de l’Onyar, del Galligants i del Güell al seu pas per la ciutat, i a avaluar i fer seguiment de les accions proposades.

La durada de l’acord prevista inicialment és de quatre anys (2021-2024), i estableix cinc objectius diferents relacionats amb la conservació i manteniment del territori, i amb la difusió i educació ambiental.

Més informació: Ajuntament de Girona

Publica un comentari