L’Agència de Residus de Catalunya atorga 22 milions d’euros a 74 ens locals per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha anunciat aquest dimarts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) l’atorgament de 21,7 milions d’euros a 74 ens locals per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals, i més de 300.000 euros per a productors, com Mercabarna, o activitats de compostatge en empreses i càmpings. Precisament Vilanova és un dels municipis que ha obtingut l’import més elevat de la convocatòria, 500.000 euros.

Aquests ajuts s’inscriuen en la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva de l’ARC, i en aquesta ocasió excepcionalment els fons procedeixen de la Unió Europea, de la línia Next Generation. Són unes subvencions destinades a projectes de recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva d’olis vegetals usats, i recollida selectiva de residus tèxtils, que permetran implantar sistemes eficients de recollida selectiva, principalment de la fracció orgànica, clau per a l’increment de la recollida selectiva a Catalunya i per al compliment dels objectius europeus de reciclatge.

Els projectes finançats inclouen els següents elements: limitació de la freqüència aportació de la fracció resta, limitació o tancament de la fracció orgànica, recollida individualitzada de la fracció orgànica a grans productors i canals per a la comunicació bidireccional i transparència d’informació entre els ens locals i els usuaris del servei de recollida, prioritzant els projectes que preveuen la implantació de sistemes de taxa justa.

Malgrat disposar del pressupost més elevat que mai, els 22 milions d’euros no han permès finançar tots els projectes. Per aquells ens locals que no han rebut finançament, Peraire ha anunciat que hi haurà una nova oportunitat de rebre’n durant aquest any, atès que es preveu disposar d’uns 10 milions d’euros addicionals, que permetran complementar el finançament dels projectes que aquesta vegada no s’han pogut incloure per manca de disponibilitat pressupostària.

 

Resolució de concessió

Més informació

Publica un comentari