L’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de l’Alt Empordà vol potenciar la producció renovable “made in Empordà”

L’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima (ACEC) de l’Alt Empordà està portant a terme diferents actuacions per impulsar un model energètic comarcal més net. De fet, durant l’any passat, l’ACEC ja va realitzar més d’una vintena de reunions d’assessorament amb diferents ajuntaments de la comarca. Les va fer juntament amb la consultora Ecoserveis, i l’objectiu era que els ens locals modifiquessin les seves ordenances i promocionessin les bonificacions d’IBI i ICIO per la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic als habitatges.

Com a conseqüència d’aquestes accions, 17 municipis més que l’any passat bonifiquen l’IBI als ciutadans que han implantat una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic. Això representa que més del 50% dels municipis de la comarca bonifiquen aquest impost. La majoria d’ajuntaments l’han bonificat fins al 50%, i el restant entre un 20% i un 30%. Per altra banda, la bonificació de l’ICIO s’ha incrementat un 59% respecte l’any passat, amb un total de 46 municipis a la comarca. L’objectiu de l’ACEC amb aquesta actuació és poder abaratir els costos de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic als habitatges, a més d’aconseguir augmentar la producció d’energia d’origen renovable “made in Empordà”.

A més de l’IBI i l’ICIO, hi ha altres impostos que afecten directament a serveis i empreses, com l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que es podrien bonificar per tal d’impulsar les instal·lacions en aquests sectors. Però actualment només realitzen aquesta bonificació pocs municipis, com Castelló d’Empúries, Figueres o Garriguella.

 

Més informació

Publica un comentari