La Generalitat elabora el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya més complet i extens fet fins ara

El projecte, promogut per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i la Direcció General de Política  Marítima i Pesca Sostenible, té un termini d’execució de tres anys (2021-2023) i un cost d’uns 3,7M€, que seran cofinançats en un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). El mapa abasta tot el litoral català, des de la línia de la costa  fins la isòbata -50 m, i cobreix una zona d’actuació de 154.027 hectàrees. En tres anys es cartografiaran més de 154.000 hectàrees.

Aquestes bases cartogràfiques digitals oficials de referència donen el coneixement necessari per contribuir a conservar el medi marí.

En aquest sentit, són diverses les aplicacions que pot tenir el projecte. Entre aquestes, destaquen la millora de la informació i gestió que cal reportar a la Comissió Europea dels espais naturals protegits de la xarxa Natura 2000, que a Catalunya representa al voltant de 85.000 ha marines, la contribució a les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i a mesures d’adaptació al canvi climàtic.

 

Més informació

Publica un comentari