La Diputació de Girona ofereix una guia per triar l’opció més adequada a l’hora d’instal·lar sistemes d’energia renovable

La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha elaborat la «Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a la producció local d’energies renovables». Es tracta d’un document de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte quan es plantegi un projecte d’energia renovable i que ofereix una base legal a les administracions públiques i als propietaris privats per prendre decisions amb més celeritat. Descriu les possibilitats que les entitats públiques i/o les persones físiques o jurídiques tenen al seu abast per triar l’opció més adequada per a la construcció o operació d’instal·lacions d’energies renovables.

 

La Guia

Més informació

Publica un comentari