La Diputació arregla una carretera del Pla de l’Estany amb asfalt fet amb ampolles de plàstic reciclades, com a prova pilot

La carretera de Vilavenut, dins del terme municipal de Fontcoberta (Pla de l’Estany), té un asfaltatge nou. Es tracta de dos trams de la GIV-5132 que depèn de la Diputació de Girona i tenia alguns punts que estava un punt degradada. Davant de la necessitat de reasfaltatge, la Diputació de Girona ha decidit escollir aquesta carretera per portar a terme una prova pilot en què una part del material que es fa servir per fabricar aquest asfalt són ampolles de plàstic reciclades.

El sistema utilitzat en la prova pilot, desenvolupat per AMSA en col·laboració amb l’empresa britànica MacRebur, ofereix una alternativa més sostenible a la convencional. Consisteix en la incorporació en les mescles bituminoses d’un additiu que prové dels residus plàstics de la recollida selectiva i que, fins ara, tenien com a únic destí final l’abocador o la incineració. Aquest additiu plàstic, degudament tractat i emmagatzemat, s’incorpora juntament amb els àrids i el betum a la mescladora i actua com a complement del betum.

D’aquesta manera, es troba una utilitat als plàstics que han esgotat la seva vida útil i que, per la seves característiques, són molt resistents a la descomposició. Alhora, es contribueix a reduir la petjada de carboni i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i també a disminuir el consum de recursos naturals.

Amb aquesta actuació a la carretera GIV-5132 es podrà eliminar més d’una tona de residus plàstics (1.063,14 quilograms), que haurien acabat a l’abocador o incinerats. I, per altra banda, l’actuació suposarà un estalvi de 1.417,52 quilograms de CO2 respecte a una mescla bituminosa convencional. En total, s’han utilitzat 350 tones d’aglomerat.

 

Més informació

Publica un comentari