La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha aprovat els primers onze projectes que es finançaran amb el Fons Climàtic

Entre els programes seleccionats hi ha l’elaboració d’un sistema d’informació dinàmica del litoral amb l’objectiu de recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, ciutadania i empreses, la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catalana, tenint en compte la present situació d’emergència climàtica per tal de fer front a les seves vulnerabilitats; la monitorització i predicció meteo‐oceanogràfica a la costa, mitjançant l’enfortiment de la infraestructura d’observació marítima; o l’elaboració del Pla d’informació integral del canvi climàtic a Catalunya.

En aquest primer paquet també s’ha inclòs la millora de la mobilitat al corredor del Maresme (que s’afegiria als treballs ja en marxa en un altre corredor, el del Vallès Oriental, en aquest cas gràcies al Fons Atmosfèric) i impulsar tres convocatòries de subvencions a ens locals per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, el disseny i implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) i actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Així mateix, també es donarà suport tècnic al Comitè d’Experts del Canvi Climàtic i al projecte educatiu Demà de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari