La Comissió Europea proposa una nova estratègia per protegir i restaurar els boscos

En el marc del Pacte Verd Europeu, s’ha aprovat aquesta nova estratègia forestal per a l’any 2030, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 55 % fins l’any a 2030 i la neutralitat climàtica l’any 2050. Al tractar conjuntament els aspectes socials, econòmics i mediambientals, l’ estratègia forestal pretén garantir la multi funcionalitat dels boscos de la UE i destaca el paper fonamental que desenvolupen els silvicultors.

Comissió Europea

 

Publica un comentari