Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines 2006-2014

En el marc del seguiment dels PAES redactats en els municipis de les Comarques Gironines (CCGG) des de l’any 2010, i les directrius de la Unió Europea en el nou context del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia i el Clima (reducció de les emissions un 40% per l’any 2030), cal poder veure l’evolució de les emissions dels municipis signataris. És per aquest motiu que s’han calculat els inventaris de seguiment d’emissions (ISE) des de l’any 2006 fins el 2014, com ja es va fer per l’any 2005, amb l’inventari de referència d’emissions (IRE).

Per això s’ha obtingut una metodologia de càlcul de les emissions dels sectors que cal incloure a l’Informe de Seguiment d’Emissions (ISE) obligatòriament. Per al càlcul de les emissions d’aquest període s’han aplicat els mateixos mètodes i principis que en l’IRE 2005 si bé potser amb alguna modificació que ho complementa.

Així mateix s’ha obtingut un document de síntesis que analitza l’evolució dels consums i les emissions per comarques i per a tota la demarcació. També es posa a disposició una base de dades amb els consums i emissions de cada municipi i per tots els anys.

Document de síntesi ISEs 2006_2014 CCGG

Metodologia ISE 2006_2014

Base de dades.xls

Publica un comentari