Informació d’interès per als ens locals: Disponibilitat econòmica, terminis i execució de campanyes de foment de la recollida selectiva

Els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), Ecoembes i Ecovidrio, destinen recursos econòmics als ens locals de Catalunya per finançar les campanyes de comunicació per fomentar la prevenció, la recollida selectiva i una gestió correcta dels residus.

En els documents adjunts, els ens locals poden consultar els imports que els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor destinen als ens. Els imports corresponen als anys 2021 i 2022 en dos arxius diferents, un d’Ecoembes i un d’Ecovidrio.

El càlcul dels imports dels sistemes integrats és el següent:

  • Ecoembes: 0,0951 euros x habitant i any.
  • Ecovidrio: 0,04 euros x habitant i any.

 

Terminis dels pressupostos de l’any 2021:

  • Data límit de presentació de propostes de campanyes de comunicació: 30 de juny de 2022.
  • Data límit de facturació de les campanyes realitzades: 31 de desembre de 2022.

 

Terminis dels pressupostos de l’any 2022:

  • Data límit de presentació de propostes i de realització de campanyes de comunicació: 31 de desembre de 2022.
  • Data límit de facturació de les campanyes (realitzades abans del 31-12-2022) : 30 de setembre de 2023.

 

Els imports presentats són sense IVA.

 

Més enllà d’aquestes dates, els romanents  de comunicació que no s’hagin justificat es traspassaran a l’ARC per a la realització de campanyes institucionals de comunicació arreu de Catalunya.

Prèviament a la seva execució, les propostes de campanyes de comunicació han de ser presentades a l’Agència de Residus de Catalunya per a la seva validació i posterior tramesa als SCRAP, juntament amb la fitxa de comunicació que està disponible a l’apartat de documents.

 

Més informació

Font: Agència de Residus de Catalunya

Publica un comentari