Guia recomanacions en la gestió forestal

Pretén donar eines per a una gestió adaptativa al canvi climàtic i a la conservació de la biodiversitat, i també ser un punt de trobada i unió entre diferents disciplines tècniques que tenen un mateix objectiu, la conservació i millora dels nostres ecosistemes forestals.

Guia recomanacions en la gestió forestal

Publica un comentari