Guia per a la gestió de risc de l’arbrat urbà

Aquest document, publicat per la Diputació de Barcelona, pretén orientar als gestors en l’elaboració d’un Pla de Gestió del Risc i, a través de l’inventari, decidir quins son els arbres a avaluar, quin és el tipus de gestió que requeriran i, sobretot, determinar els casos que s’hauran de derivar a estudis avançats per especialistes i amb l’instrumental adequat.

No descriu amb profunditat el procediment científic de diagnosi sino com es pot fer una avaluació global de la massa arbòria per detectar-ne el exemplars que presenten un risc real.

Guia per a la gestió de risc de l’arbrat urbà

 

Publica un comentari