Guia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures

La Guia es centra en els principals mamífers que causen conflictes, com són quatre espècies d’ungulats salvatges: el senglar (Sus scrofa) i els cèrvids, concretament el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus), i conté exemples de mesures d’efectivitat contrastada i amb dades bàsiques per emprendre la seva aplicació. Cadascuna de les mesures disposa d’una fitxa amb informació rellevant per a la seva utilització i que pot ser actualitzada amb la incorporació d’elements innovadors que puguin ser també de referència en evitar danys.

Guia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures

Publica un comentari