Guia de gestió del risc de l’abrat

La Guia està estructurada en dos parts:

En la primera s’exposen conceptes sobre els arbres i els principals factors associats al risc, les dades de l’inventari que cal tenir en compte, la metodologia d’avaluació del risc i la realització de l’informe final;

en la segona s’exposen exemples de fitxes de valoració i de classificació del risc. Aquestes fitxes, que pretenen ser un model de recollida de dades de l’arbre relacionades amb el risc, estan basades en el Mètode TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) de la ISA (International Society of Arboriculture) que ha elaborat unes taules de determinació del risc i una avaluació bàsica. I en el mètode QTRA (Quantified Tree Risk Assessment)

Guia de gestió del risc de l’abrat

Publica un comentari