Esborrany de proposta d’ordenança municipal de construcció sostenible. 2007 (CILMA)

Mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, concretament amb el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, es va redactar aquest esborrany que pot esdevenir d’obligat compliment en els projectes públics de nova planta i rehabilitacions, i també parcialment en l’àmbit de la promoció privada, deixant l’aplicació d’alguns capítols amb caràcter voluntari i incentivat, i alguns altres com a simples recomanacions. El text va ser revisat jurídicament per un advocat.

Esborrany – Ordenança tipus construcció sostenible

Annexos – Esborrany ordenança tipus construcció sostenible

Publica un comentari