En marxa un pla de xoc per controlar les poblacions de senglar

El nou Pla estratègic per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024 té l’objectiu de reduir en 3 anys les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i amb les activitats humanes. Aquesta estratègia, que comptarà amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, contempla diverses accions.

El Pla incrementa el suport al control de les espècies cinegètiques mitjançant les colles de caçadors i incentiva el consum de carn de caça. Es posaran en marxa noves actuacions per protegir els conreus i evitar que els senglars accedeixin a l’aliment.

 

Més informació

 

Font: RuralCat

Publica un comentari