El TC dona la raó a la Generalitat en l’aplicació de la Llei de protecció del litoral

El Tribunal Constitucional dona la raó a la Generalitat i desestima, per unanimitat, el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el Govern del PSOE el maig de 2021 contra la Llei de protecció i ordenació del litoral. L’alt tribunal sentencia que, segons l’Estatut, la Generalitat ha assumit les competències sobre els títols d’ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre que fins aquell moment exercia l’Estat. Per tant, el Govern català està facultat per atribuir als ajuntaments del litoral la competència d’atorgar les autoritzacions de les activitats en domini públic maritimoterrestre que estiguin previstes en els plans d’ús del litoral i de les platges.

 

Més informació

Publica un comentari