El Programa d’acords voluntaris per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle arriba a les 230 organitzacions adherides

L’any 2021, les organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) han arribat a ser 230. El Programa és una iniciativa de la Generalitat, gestionada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), que dona eines, suport i reconeixement a les organitzacions que voluntàriament volen reduir les seves emissions de GEH més enllà del que obliga la normativa. Del total d’organitzacions, el 72% són empreses privades, un 14%, administració pública, el 10% són onegés, i un 4%, altres. Per demarcacions, la majoria, el 68%, es troba a la demarcació de Barcelona.

Totes elles s’han compromès a fer un seguiment anual de les seves emissions de GEH a través de l’elaboració d’un inventari de les diferents fonts d’emissió directes i indirectes significatives. L’OCCC posa a la seva disposició una calculadora per facilitar l’elaboració d’aquest inventari i implementar cada any mesures de reducció d’emissions. Amb una mesura anual que sigui significativa i quantificable, és suficient. De manera voluntària, poden compensar una part o la totalitat de les emissions que no han pogut reduir internament.

 

 

Més informació

Publica un comentari