El porta a porta s’implementarà a Santa Coloma de Farners a partir del novembre

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners començarà a implementar el sistema de recollida selectiva porta a porta (PaP) el darrer trimestre de 2022. És previst que el nou funcionament de recollida de residus s’iniciï al novembre, després de la 41a edició de la Festa de la Ratafia. Amb el nou model, es preveu que els resultats de reciclatge s’aproximin al 80% (actualment, a Santa Coloma són del 51%). Alhora, s’alliberaran espais d’aparcament i s’eliminaran punts de brutícia.

La implementació d’aquest sistema suposa un canvi d’hàbits que requerirà la col·laboració dels ciutadans. Tots els ciutadans hauran de dipositar els residus a la porta de casa seva correctament separats per fraccions (orgànica, rebuig, envasos, vidre i paper) els dies establerts per a cada fracció i dins l’horari convingut. Per fer-ho, l’Ajuntament lliurarà a totes les llars el kit necessari per la recollida de la fracció orgànica i per la recollida del vidre. La resta de fraccions es recolliran directament amb bossa o, en cas del paper, amb bossa de paper o caixa de cartró.

L’Ajuntament ja ha previst la instal·lació d’àrees tancades d’aportació dels residus on no es pugui aplicar el PaP, com habitatges aïllats, cases de pagès o disseminats  Aquest punts permeten també individualitzar la recollida de la brossa i les persones usuàries s’identifiquen per accedir a l’àrea d’aportació.

 

 

Més informació

Publica un comentari