El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de protecció i ordenació del litoral

Es tracta d’una nova regulació que no només garanteix la preservació del domini públic marítimo-terrestre, sinó també dels espais més pròxims a la costa, en coherència amb altres documents amb incidència sobre el litoral català que es troben en tramitació, com el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, que té per objecte desclassificar els sòls que no són sostenibles, o el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, que té per objecte establir els criteris per a ordenar les noves implantacions d’activitat turística.

Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari