El Parlament de Catalunya aprova la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, una nova entitat de dret públic que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí. L’objectiu és aportar operativitat i eficàcia a aquest àmbit estratègic, aixecar més recursos i garantir la pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans.

Més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari