El Govern aprova la formulació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya

El Consell Executiu ha aprovat avui la formulació del Pla Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya com a pla territorial sectorial, i n’ha encomanat l’elaboració al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquest pla ha d’establir els criteris per a la instal·lació d’energies renovables a Catalunya, i ha de facilitar el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per a la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050.

El document haurà de determinar les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars necessàries per fer efectiva la transició energètica a Catalunya. També haurà d’establir tant les prioritats com els estàndards i normes de distribució territorial necessàries per a la implantació d’energies renovables a Catalunya, incloent-hi mesures per minimitzar els seus impactes. Finalment, haurà de concretar, si s’escau, l’obligació de reserva de sòl per a aquest tipus d’instal·lacions.

 

 

Més informació

Publica un comentari