El CADS i l’Idescat presenten una seixantena d’indicadors per mesurar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya

Han fet cinc anys que l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030, amb el compromís explícit d’avaluar la seva implementació. L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) han presentat un conjunt d’indicadors per als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, que s’han s’incorporat a l’estadística oficial de Catalunya i permetran seguir el compliment de l’Agenda 2030 al nostre país.

Més informació: Sostenible.cat; IDESCAT: Indicadors

Publica un comentari